آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
قانون برنامه پنجساله ششم توسعهقانون برنامه پنجساله ششم توسعهقوانین و مقررات
رأی وحدت رویه شماره۱۸۱ مورخ ۹۶/۰۳/۲۰ در خصوص ابطال بند ) و( دفترچه آزمون سراسری سال ۶۹۳۱ دانشگاهها و موسسات عالی کشور در اجرای مقررات ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۶۹۳۰ .قوانین و مقررات
کتابچه اموال غیر منقولکتابچه اموال غیر منقولقوانین و مقررات
ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اموال دولتیقوانین و مقررات
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولتقوانین و مقررات
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتیقوانین و مقررات
قانون تعیین وضعیت املاک وقع در طرح های دولتی و شهرداری هاقوانین و مقررات
فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص اموال دولتیقوانین و مقررات
شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی موضوع ماده 8 تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 قوانین و مقررات
شیوه نامه رسیدگی به اختلافات موضوع تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقوانین و مقررات
شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده 69قوانین و مقررات
تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قوانین و مقررات
آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجراییقوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380قوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شودقوانین و مقررات