لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت

مرجع تایید کننده: شورای انقلاب

دانلود فایل