شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۴۴۷۰

دفتر حقوقی
دفتر حقوقی یکی از واحد های اداری زیر مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس است که وظیفه دفاع از حقوق وزارت متبوع در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی مراجع ذیصلاح قانونی را بر عهده داشته و علاوه بر آن خط مشی حقوقی ستاد وزارت متبوع و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را از طریق ایجاد وحدت رویه و به شرحی که در ذیل می آید تعیین می کند:

 

اداره دعاوی
در این بخش کلیه پرونده های مربوط به مراجع قضایی پیگیری می شود. پرونده های مربوط به دانشجویان مستنکف که در دادگاهها مطرح است، پرونده های دیگری که حسب مورد تشکیل شده و یک طرف آن وزارت متبوع است مثل دعاوی ملکی، کیفری و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در این بخش تحت پیگیری می باشد. با توجه به اهمیت دفاع از دعاوی مطروحه علیه وزارت متبوع و پیگیری دعاوی اقامه شده علیه اشخاص در این بخش، سه نفر از کارشناسان حقوقی ورزیده و دارای تحصیلات عالیه دفترحقوقی (دانشجوی دکتری و فوق لیسانس) مشغول به کارند و زیر نظر کارشناس ارشد حقوقی اداره می شوند. اهم پرونده های مطروحه در این اداره به شرح ذیل است:
۱- دعاوی علیه بورسیه ها و ارزبگیران مستنکف وپاسخگویی ودفاع در مقابل دعاوی مطروحه علیه وزارت متبوع و دانشگاهها و موسسات تابعه از سوی آنان.
۲- دفاع از مقامات وزارت متبوع، روسای دانشگاهها و سایر مسئولین ذیربط در محاکم دادگستری، دیوان عدالت و... به مناسبت شغل و وظیفه قانونی آنان.
۳- دفاع از دعاوی مطروحه توسط دانشجویان یا اشخاصی که به نحوی رابطه استخدامی با وزارت متبوع یا دانشگاهها داشته و تقاضاهای غیرقانونی دارند.
۴- راهنمایی، مشاوره و دفاع از کارکنان وزارت متبوع به مناسبت شغل و وظیفه آنان.
لازم به توضیح می باشد که برخی از این پرونده ها از جنبه مالی بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت سهل انگاری ممکن است خسارات فراوان مالی به دولت وارد آید و برخی از پرونده ها نیز به لحاظ اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت است که گاه جنبه بین المللی نیز پیدا می کند.

 

اداره مستندسازی و امور قراردادها
الف- مستندسازی اموال غیر منقول وزارت متبوع و کلیه دانشگاهها و موسسات تابعه
به منظور پیگیری امر مستندسازی که با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۸۰ شروع شده است، بخش ویژه ای به این امر اختصاص داده شده که دو نفر کارشناس حقوقی در آن فعالیت می کند. در این قسمت تاکنون اقدامات چشم گیری در راستای مستندسازی املاک تحت تملک وزارت و موسسات تابعه صورت گرفته است.
به علاوه برای اولین بار در طول عمر وزارت متبوع، به منظور تهیه شناسنامه جامعی از املاک تحت تملک وزارت متبوع و کلیه دانشگاههای سراسر کشور و موسسات تابعه با صدور بخشنامه ای، همه موسسات تابعه موظف شده اند لیست املاک تحت تملک و تصرف خود را با ذکر مشخصات کامل (اعم از اینکه ملک دارای سند باشد یا نه، املاک اجاره ای، تحت تصرف دارای معارض یا.....مدعی و....) به دفترحقوقی ارسال نمایند، تا در جهت تهیه شناسنامه جامع و مستندسازی اقدام گردد که این اقدام در نوع خود بی نظیر و بی سابقه است به ویژه اینکه عملاً هیچ مرجعی در وزارتخانه به عنوان مسئول تهیه و نگهداری اسناد املاک، فعالیت نداشته است.
ب – بررسی و اظهارنظر در خصوص پیش نویس قراردادهای داخلی و بین المللی
علیرغم اینکه انعقاد قرارداد یک امر کاملاً حقوقی است، متاسفانه قراردادهای متعددی در گذشته توسط وزارت متبوع و موسسات تابعه منعقد گردیده است که هم اکنون به علت عدم رعایت منافع وزارت متبوع و دولت در این گونه قراردادها، ضررهای هنگفتی به بیت المال وارد شده است. از این رو دفترحقوقی ضمن اعلام آمادگی جهت اظهارنظر در خصوص قراردادهای داخلی و بین المللی، در خصوص قراردادهای منعقده توسط معاونتها و ادارات مختلف وزارت متبوع به ویژه در خصوص قراردادهای بین المللی با به کارگیری اساتید برجسته حقوق، شاغل در دفترحقوقی تحت نظر مستقیم مدیرکل اظهارنظر می نماید.

 

اداره مؤسسات

انواع مؤسسات:
۱- غیرانتفاعی نوع اول در سطح دانشگاه بوده و مدرک اعطا می نماید.
۲- غیرانتفاعی نوع دوم طبق مصوبه شورای عالی حذف و بجای آن مؤسسات آموزش عالی آزاد ایجاد گردید.
۳- اعزام دانشجو به خارج
۴- پژوهشی و تحقیقاتی
 
واحدهای مرتبط با موضوع مؤسسات در وزارت متبوع:
۱- دفتر حقوقی
۲- دفتر آموزشهای آزاد غیرانتفاعی – غیردولتی
۳- دفتر گسترش آموزش عالی
۴- شورای گسترش
۵- دفتر نظارت و ارزیابی
۶- کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج (اداره بورس)
۷- دفتر پژوهشی
۸- دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات
۹- حراست
 
وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط
۱- فرماندهی پلیس اطلاعات و امنیت ناجا
۲- دادسراها و محاکم عمومی کیفری
۳- وزارت بهداشت
۴- آموزش و پرورش
۵- فرهنگ و ارشاد اسلامی
۶- سازمان فنی و حرفه ای
۷- صدا و سیما
۸- سازمان ثبت شرکتها
۹- سازمان نظام مهندسی
۱۰- دانشگاهها خصوصاً دانشگاه پیام نور
۱۱- جهاد دانشگاهی
۱۲- بسیج دانشجویی
۱۳- جراید خصوصاً روزنامه همشهری که به دلیل اهمیت از بند ۵ تفکیک گردید
۱۴- سازمان گسترش انفورماتیک
۱۵- دانشگاه علمی کاربردی
 
نحوه شکل گیری پرونده در دفتر حقوقی
۱- گزارشهای واصله از دفاتر مختلف وزارت متبوع خصوصاً دفتر آموزشهای آزاد، دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات و کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج.
۲- شکایات مستقیم مردمی از عملکرد مؤسسات
 
اقدامات دفتر حقوقی
۱- مؤسسات دارای مجوز: انعکاس موضوع به واحدهای اعطا کننده مجوز و واحدهایی که مطابق قانون مکلف به نظارت و برخورد با مؤسسات آموزشی می باشند
۲- مؤسسات غیرمجاز
۱- ارسال اخطار قانونی انحلال بوسیله اظهار نامه قضایی
۲- پلمپ از طریق پلیس فاتب
۳- طرح شکایت وفق ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات
۴- اعلام گزارش تخلفات مؤسسه به وزارتخانه یا سازمانی که مؤسسه متخلف دارای مجوز فعالیت از آن سازمان می باشد جهت اطلاع و برخورد قانونی
ملاحظات
۱- در صورت پلمپ مؤسسه و مراجعه مسئولین طی اخذ تعهدنامه و در برخی موارد اجبار به انعکاس موضوع توقف فعالیت ها در روزنامه همشهری نامه فک پلمپ ارائه می گردد.
۲- در صورتی که مؤسسه درخواست استمهال نماید با نظر مدیریت و پس از اخذ تعهد موافقت می گردد.
۳- مؤسسات آموزش عالی مجاز و غیرمجاز نوعاً در ارتباط با یکدیگرند و یا از وضعیت سایر مؤسسات به دلیل تبادل اسناد مطلع می باشند.
 

بخش اداری و پشتیبانی

در این بخش واحد های بایگانی، دبیرخانه و تایپ قرار دارد و در حال حاضر ۶ نفر مشغول به فعالیت هستند که زیر نظر مسئول دفتر، اداره می شوند. در این بخش تلاش شده با آموزش همکاران شاغل در بایگانی، وضعیت بایگانی که تا قبل از آن نابسامان بود، بهبود نسبی پیدا کرده و به صورت مقدماتی مکانیزه گردد که البته کافی نیست و با توجه به حجم وسیع پرونده های دفترحقوقی و اهمیت مدارک آن لازم است در جهت مکانیزه کردن آن اقدام گردد که در صورت تامین بودجه، این مهم صورت خواهد پذیرفت.