رویداد های مهم

بررسی کارشناسی پرونده تقلب در تهیه آثار علمی، ارجاعی از دادسرای فرهنگ و رسانه، در دفتر حقوقی وزارت عتف

بررسی کارشناسی پرونده تقلب در تهیه آثار علمی، ارجاعی از دادسرای فرهنگ و رسانه، در دفتر حقوقی وزارت عتف

این پرونده که با شکایت دفتر حقوقی وزارت عتف در شعبه دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح رسیدگی است؛ جهت بررسی کارشناسی به دفتر حقوقی ارجاع شده که کمیته‌ای با حضور کارشناسان معاونت‌های مختلف و کارشناسان دفتر حقوقی جهت بررسی، تشکیل و در حال تهیه گزارش نهایی به دادسرا می‌باشد.

ادامه مطلب
پنجمین همایش سراسری مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی با موضوع «تبیین و بررسی مصادیق تقلب علمی و راه‌های پیشگیری و مقابله با آن» ۲۰ دیماه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار گردید.
پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی مناطق ده‌گانه

پنجمین همایش سراسری مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی با موضوع «تبیین و بررسی مصادیق تقلب علمی و راه‌های پیشگیری و مقابله با آن» ۲۰ دیماه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار گردید.

در این همایش که با محوریت تبیین «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» برگزار گردید: پس از مراسم افتتاحیه که شامل خیرمقدم رئیس محترم شهرک علمی تحقیقاتی، سخنرانی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت عتف جناب آقای دکتر سیمایی صراف، ارائه گزارش مدیرکل محترم دفتر لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، جناب آقای دکتر وکیلیان و همچنین بیانات و توضیحات مدیرکل محترم دفتر حقوقی جناب آقای دکتر آقابابایی در خصوص اقدامات اجرایی و قضایی در اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، اعضای محترم پنل علمی در زمینه موضوعات مرتبط به بحث همایش ایراد سخنرانی نمودند: -جناب آقای دکتر اسلامی اردکانی با موضوع «انتحال (plagiarism) چیست و چرا ضداخلاقی است؟» -جناب آقای دکتر پوربافرانی با موضوع«تحلیل جنبه‌های کیفری و انتظامی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی» -جناب آقای دکتر علی‌دوستی با موضوع «نقش ایرانداک در کاهش بدرفتاری علمی» -جناب آقای دکتر محسنی با موضوع «مفهوم تقلب در تحقیقات دانشگاهی و اثر آن در حقوق مالکیت فکری» در پایان به سوالات شرکت‌کنندگان در همایش پاسخ داده‌شد. پس از این نشست شرکت‌کنندگان از شرکت‌های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بازدید و با فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی آنها آشنا شدند.

ادامه مطلب
سومین نشست شورای سیاست‌گذاری مدیران حقوقی مناطق ده‌گانه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور ۱۱ مرداد ۹۶- دانشگاه فردوسی مشهد
سومین نشست شورای سیاست‌گذاری مدیران حقوقی مناطق ده‌گانه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور ۱۱ مرداد ۹۶- دانشگاه فردوسی مشهد

سومین نشست شورای سیاست‌گذاری مدیران حقوقی مناطق ده‌گانه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور ۱۱ مرداد ۹۶- دانشگاه فردوسی مشهد

ادامه مطلب
انتصاب جناب آقای دکتر آقابابایی،به عنوان عضو کمیسیون انجمن‌های علمی کشور

انتصاب جناب آقای دکتر آقابابایی، به عنوان عضو کمیسیون انجمن‌های علمی کشور

به موجب حکم مقام عالی وزارت در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت عتف به مدت ۲ سال به عضویت در کمیسیون انجمن‌های علمی کشور منصوب گردیدند.

ادامه مطلب
مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی

خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۳۰ مورخ ۸۷/۶/۱۲ ، بنا به پیشنهاد مورخ ۸۷/۵/۱۲ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، ماده واحده ...

ادامه مطلب