بدون عنوان - آرشیو

اطلاعیه شماره 1 -

براساس مصوبات جلسات 630 مورخ 12/6/87 و 763 مورخ 22/2/94 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت متبوع از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری، از این پس ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره 1 -

براساس مصوبات جلسات 630 مورخ 12/6/87 و 763 مورخ 22/2/94 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت متبوع از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری، از این پس ...

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره ۳ - انتقال پرونده های بورس تحصیلی داخل و خارج به سازمان امور دانشجویان

به دلیل انتقال پرونده‌های بورس تحصیلی داخل و خارج از کشور به سازمان امور دانشجویان، متقاضیان به آدرس آن سازمان واقع در خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی، جنب هتل اسکان مراجعه نمایند. همچن...

ادامه مطلب