آرشیو اخبار

پنجمین همایش سراسری مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی با موضوع «تبیین و بررسی مصادیق تقلب علمی و راه‌های پیشگیری و مقابله با آن» ۲۰ دیماه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار گردید.
پنجمین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی مناطق ده‌گانه

پنجمین همایش سراسری مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی با موضوع «تبیین و بررسی مصادیق تقلب علمی و راه‌های پیشگیری و مقابله با آن» ۲۰ دیماه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار گردید.

در این همایش که با محوریت تبیین «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» برگزار گردید: پس از مراسم افتتاحیه که شامل خیرمقدم رئیس محترم شهرک علمی تحقیقاتی، سخنرانی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت عتف جناب آقای دکتر سیمایی صراف، ارائه گزارش مدیرکل محترم دفتر لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، جناب آقای دکتر وکیلیان و همچنین بیانات و توضیحات مدیرکل محترم دفتر حقوقی جناب آقای دکتر آقابابایی در خصوص اقدامات اجرایی و قضایی در اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، اعضای محترم پنل علمی در زمینه موضوعات مرتبط به بحث همایش ایراد سخنرانی نمودند: -جناب آقای دکتر اسلامی اردکانی با موضوع «انتحال (plagiarism) چیست و چرا ضداخلاقی است؟» -جناب آقای دکتر پوربافرانی با موضوع«تحلیل جنبه‌های کیفری و انتظامی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی» -جناب آقای دکتر علی‌دوستی با موضوع «نقش ایرانداک در کاهش بدرفتاری علمی» -جناب آقای دکتر محسنی با موضوع «مفهوم تقلب در تحقیقات دانشگاهی و اثر آن در حقوق مالکیت فکری» در پایان به سوالات شرکت‌کنندگان در همایش پاسخ داده‌شد. پس از این نشست شرکت‌کنندگان از شرکت‌های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بازدید و با فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی آنها آشنا شدند.

ادامه مطلب