دومین همایش حقوقی دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه بوعلی سینا-3 و4 شهریورماه در همدان برگزار شد

۱۹ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۳۳ کد : ۵۱۴ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۱۰۰۹
دومین همایش حقوقی دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی به بررسی موضوعات ذیل پرداخت:..
دومین همایش حقوقی دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه بوعلی سینا-3 و4  شهریورماه در همدان برگزار شد

دومین همایش حقوقی دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی به بررسی موضوعات ذیل پرداخت:
۱- جایگاه و ساختار تشکیلات ادارات حقوقی در دانشگاه
۲- چالشهای مستندسازی اموال و املاک غیرمنقول در دانشگاه ها
۳- شیوه تعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ادارات حقوقی دانشگاه‌ها
۴- مصوبه ۶۳۰
۵- منطقه بندی ادارات حقوقی دانشگاه ها و بررسی شیوه نامه منطقه بندی دفاتر حقوقی دانشگاه ها


( ۱ )