برگزاری کارگروه دائمی بررسی مسائل بیمه، مالیات و بازنشستگی

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۰ کد : ۴۸۲۰۴ رویداد های مهم اخبار داغ
تعداد بازدید:۹۲۸

در تاریخ 3 تیرماه 1398 کارگروه دائمی بررسی مسائل بیمه، مالیات و بازنشستگی، با حضور اعضاء برگزار گردید. در این جلسه ضمن طرح موضوعات مقرر شد واحدهای مختلف مسائل و مشکلات خود را جهت اولویت بندی و تصمیم‌گیری به کارگروه ارائه نمایند.


( ۱ )