چهارمین نشست شورای سیست‌گذاری مناطق حقوقی در ۲۰ دیماه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار گردید.

چهارمین نشست شورای سیاست‌گذاری مناطق حقوقی

۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۰ کد : ۴۵۴۰۴ رویداد های مهم اخبار داغ
تعداد بازدید:۲۹۲
چهارمین نشست شورای سیاست‌گذاری مناطق حقوقی

چهارمین نشست شورای سیاست‌گذاری مناطق حقوقی با حضور اعضای شورا در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۳۹۷ در ساختمان شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برکزار گردید. در این نشست مدیران دفاتر حقوقی مناطق ده‌گانه دیدگاه‌ها و مسایل خود را در موضوع «سامانه سادا» و «سامانه ستاد» را مطرح نمودند و در پایان توسط معاون حقوقی و امور مجلس و رئیس شورای سیاست‌گذاری رهنمودهای لازم ارائه گردید.