انتصاب جناب آقای دکتر آقابابایی،به عنوان عضو کمیسیون انجمن‌های علمی کشور

انتصاب جناب آقای دکتر آقابابایی، به عنوان عضو کمیسیون انجمن‌های علمی کشور

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۸ کد : ۳۳۲۳۹ رویداد های مهم بدون عنوان اخبار داغ
تعداد بازدید:۱۵۵۹
به موجب حکم مقام عالی وزارت در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت عتف به مدت ۲ سال به عضویت در کمیسیون انجمن‌های علمی کشور منصوب گردیدند.

کلید واژه ها: انتصاب انجمن‌های علمی کشور آقابابایی