اطلاعیه شماره ۳ - انتقال پرونده های بورس تحصیلی داخل و خارج به سازمان امور دانشجویان

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۶ کد : ۳۲۸۹ بدون عنوان
تعداد بازدید:۵۳۹
به دلیل انتقال پرونده‌های بورس تحصیلی داخل و خارج از کشور به سازمان امور دانشجویان، متقاضیان به آدرس آن سازمان واقع در خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی، جنب هتل اسکان مراجعه نمایند. همچن...

به دلیل انتقال پرونده‌های بورس تحصیلی داخل و خارج از کشور به سازمان امور دانشجویان،
متقاضیان به آدرس آن سازمان واقع در خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان شهید موسوی، جنب هتل اسکان مراجعه نمایند.
همچنین پرونده‌های اجرائیه و وصولی (در حال پرداخت اقساط) نیز در حال انتقال می‌باشد. لذا متقاضیان پیش از مراجعه به این دفتر می‌توانند از طریق تماس تلفنی، از موضوع وجود یا عدم وجود پرونده مطلع شوند.


( ۱ )