اطلاعیه شماره 1 -

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۰ کد : ۳۲۸۶ بدون عنوان
تعداد بازدید:۲۰۷۱
براساس مصوبات جلسات 630 مورخ 12/6/87 و 763 مورخ 22/2/94 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت متبوع از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری، از این پس ...
براساس مصوبات جلسات 630 مورخ 12/6/87 و 763 مورخ 22/2/94 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت متبوع از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری، از این پس دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان نسبت به آراء و تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم را نخواهند داشت.
مطابق مفاد مصوبات مذکور؛ تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره از سوی مراجع صلاحیتدار در وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته، به شرح زیر قابل شکایت در هیات عالی تجدیدنظر رسیدگی به شکایات مستقر در وزارت علوم می‌باشد:

الف- تصمیمات و آراء قطعی قابل تجدیدنظر شامل: آراء هیات امناء و ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، تصمیمات قطعی مربوط به بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس تحصیلی دانشجویان و فرصت مطالعاتی است که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد.

قابل ذکر است تصمیماتی که مربوط به حوزه استخدامی و یا هیأت اجرایی جذب اساتید است، قابل رسیدگی در هیات عالی تجدیدنظر نمی‌باشد.

ب- مدارک و مستندات مرتبط ذیل، در پرتال دفتر حقوقی قابل مشاهده و دریافت می‌باشد

1-    ماده واحده مصوب 630 جلسه مورخ 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی  تصویر - بند 1

2-    نامه شماره 18473/93/د ش مورخ 19/12/93 دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویر بند 2

3-    نامه شماره 4925/94/د ش مورخ 17/3/94 رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی.  تصویر بند 3 .rar

4-    بخشنامه شماره 251187/7 مورخ 24/11/94 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع.  تصویر بند 4.rar

5-    فرم مربوط به شکایت.  تصویر بند 5 فرم.jpg

 

( ۸ )