اخبار

برگزاری اولین نشست شورای سیاست‌گذاری مدیران حقوقی مناطق ده‌گانه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

برگزاری اولین نشست شورای سیاست‌گذاری مدیران حقوقی مناطق ده‌گانه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

این نشست در تاریخ 30 آذرماه 1395 در ساختمان وزارت عتف برگزار خواهد شد.
دومین همایش حقوقی دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه بوعلی سینا-3 و4  شهریورماه در همدان برگزار شد

دومین همایش حقوقی دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه بوعلی سینا-3 و4 شهریورماه در همدان برگزار شد

دومین همایش حقوقی دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی به بررسی موضوعات ذیل پرداخت:..